SOLD

Yakın Tarihimizde Câmi Kıyımı, Mehmed Şevki Eygi

Tarih ve İbret Yayınları, İstanbul-2003 Baskısı, 373 Sayfa.