Tarih Boyunca İstanbul Borsası, Yayına Hazırlayanlar: Haydar Kazgan

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yayınları, İstanbul-1995 Baskısı, 160 Sayfa + Görseller + Şömizli.