Akarsular ve Göller, Hâmit İnandık

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, İstanbul-1960 Baskısı, Baha Matbaası-1960 Baskısı, 88 Sayfa.