İstanbul Muvakkithaneleri, The Clok Rooms of İstanbul, Server Dayıoğlu

İ.B.B. Kültür A.Ş. Yayınları, Birinci Baskısı, İstanbul-2010 Baskısı, 156 Sayfa + Görseller.