1975 Dünya Kadın Yılı Sergisi. Sanatçı tarafından N. Ergüven'e ıslak imzalı. 1975