SOLD

Ankara'da Osmanlıca Tabelalı Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Binası