Biletiniz Buraya Kadar*, Romain Gary - Çeviren: Aykut Derman

Sel Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2021 Baskısı, 191 Sayfa.