Einstein Bilim ile Felsefe Yazıları, Çeviri, Önsöz ve Açıklamalar: Nejat Bozkurt

Say Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 350 Sayfa.