SOLD

İttihat ve Terakki'nin Son Günleri -Suikastler ve Entrikalar-, Mustafa Ragıp Esatlı - Hazırlayan: İsmail Dervişoğlu

Bengi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 733 Sayfa.