SOLD

Bir Devlet Adamının'' Mehmet Tevfik Beyin (Biren) II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları 1-2, Yayına Hazırlayan: F. Rezan Hürmen

Arma Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1993 Baskısı, 512+536 Sayfa + Görseller.