II. Enerji Kongresi Türk sanatları Enstitüsü TSE 1968 Yılı

25*20cm.