SOLD

Osmanlıca Evkaf-ı Hümâyun Nezâreti Antetli 1224 Tarihli Evrak