Postadan geçmiş zarf, pullu ve Adana damgalı, mektuplu, [Bingöl] Genç ilçesi demiryolu inşaatı adresli