BANAKACILIK - 3 Adet Akbank Ajanda 1973-74-76, içlerinde alınmış notlar vardır

15x10 cm