SOLD

Siyasî ve Edebî Portreler, Yahya Kemal

İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul-1976 Baskısı, 196 Sayfa.