SOLD

Türk Taş Basmacılığı, Selim Nüzhet Gerçek

İstanbul Devlet Basımevi, İstanbul-1939 Baskısı, 31 Sayfa + Türk Taş Basmacılığı Vesikaları.