Musevi Kültürü, İsakino Arditti Fen Müessesesi - İstanbul Antetli, Türkiye İş Bankası Umum Müdürlüğüne, İzmit Kağıt Fabrikası Konulu, 1933 Müzelik Belge