Ermeni Kültürü, II. Dünya Savaşı Zamanı Fransa'dan İstanbul Cumhuriyet Fotoğrafhanesi Sahibi Garabed Şahinyan'a Gönderilmiş Esir Formüler Kartı İçinde Ermenice Mektup, Nadir