SOLD

Divan Edebiyatı Antolojisi, eski Şairlerimiz, Köprülüzade Mehmet Fuat.

uallim ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul-1931 baskısı. 630 sayfa.