Türk Antropoloji Enstitüsü Tarihçesi, Şevket Aziz Kansu

Maarif Matbaası, İstanbul-1940 baskısı, 35 sayfa.