SOLD

General Mac Arthur, İstanbul Kumandanı Şükrü Naili Paşa ve Ateşe Militerler 1945

9x12