SOLD

2 Ad. Osmanlıca Türk Teyyare Cemiyeti Makbuzu Diğeri Hilali Ahmer Makbuzu Haliyle 1940

9x14,11x18