1336, 2 Adet Osmanlı Dönemi Kütahya Mebusları Gösterir 2 Levha

Besim Adalı Bey
Cemil Bey
Cevdet Bey
Haydar Bey
Ragıp bey
Şeyf Seyfi Efendi
15 x 23 cm.