Eski Tip Tayyareler Tanıtıır Osmanlıca 4 s. Doküman, İçi Osmanlıca Reklamlı (Bali Zade Ömer Raif, Osmanlı Bankası, Tayyare Biletleri .. Türkiye Ziraat Bankası, Sigortacı Raif),