Sigortacılık Osmanlı Sigorta Şirket-i Umumiyesi, 1914 İstanbul Gedikpaşa İçin Düzenlenmiş