1St World Air Games 1997 Turkey - İçim Basılmış Türk Hava Kurumu Kitapçık