Denizcilik bankası yük gemilerinden Fatih şilebi Almaya'nın Emden limanında