Bir İslam Şehri İstanbul

İstanbul'a Bir Kültür Ve Medeniyet Meselesi Olarak Bakmak, Aktif Çarkçı, Beyan Yayınları, 176 Sayfa