Dolmabahçeden Altınkabre, Behçet Kemal Çağlar, Sel Yayınları 1955,78s.