Türk Tayyare Cemiyeti Büyük Piyangosu, Üçüncü Keşide, 11 Teşrinevvel 1928 Tarihli Çekilişe Ait Bilet