1277 Evrak-ı Nakdiye Devlet-i Aliye'den Yalnız 100 Kuruşluk Kağıt Para