90. Yılında Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi -Yeni Yaklaşımlar, Yeni Bulgular-, Sempozyum Bildiri Metinleri, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, İstanbul-2016 Baskı, 280 Sayfa.