Büyükharpte Kafkas Cephesi 1. Cilt, Methal Teşkilat Seferber olma Tecemmü Harp İlanına Kadar, E. Mra Baki. , 1933, 180 s. Arka Kapak Mevcut Değildir.