Osmanlı Laleleri Osmanlı Kahvehaneleri, Onsekizini Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri, Der: Dana Dajdi,Koç Üniversitesi Yayınları, 269 s.