Lot: 1

Current Price: 20 TL Starting Bid: 20 TL Estimated: TL Losing Winning

Atatürk ve İngiliz Kralı Nadir Fotoğraf

Atatürk ve İngiliz Kralı Edward'ın Dolmabahçe Sarayı ziyareti esnasında Atatürk ve İnönü ile çekilen fotoğrafı Çerçeveli: 38.5x32.5 cm 24x18 cm

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • Atatürk ve İngiliz Kralı Nadir Fotoğraf- Atatürk ve İngiliz Kralı Edward'ın Dolmabahçe Sarayı ziyareti esnasında Atatürk ve İnönü ile çekilen fotoğrafı
Çerçeveli: 38.5x32.5 cm
24x18 cm

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Atatürk ve İngiliz Kralı Nadir Fotoğraf- Atatürk ve İngiliz Kralı Edward'ın Dolmabahçe Sarayı ziyareti esnasında Atatürk ve İnönü ile çekilen fotoğrafı Çerçeveli: 38.5x32.5 cm 24x18 cm

  TLSold
 • Papazyan Biçki Dikiş Yurdu Kurtuluş - Fotoğraf - Çok Nadir-Papazyan Biçki Dikiş Yurdu - Kurtuluş, 17x23.5 cm

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Papazyan Biçki Dikiş Yurdu Kurtuluş - Fotoğraf - Çok Nadir-Papazyan Biçki Dikiş Yurdu - Kurtuluş, 17x23.5 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Huccet -35*45 boyutunda konya ve ılgın kazası içerikli üzerinde katip-ser katip ve odacıların imzalarının bulunduğu osmanlıca huccet

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Osmanlıca Huccet -35*45 boyutunda konya ve ılgın kazası içerikli üzerinde katip-ser katip ve odacıların imzalarının bulunduğu osmanlıca huccet

  TLSold
 • Osmanlıca Huccet -28*80 boyutlarında 1317 tarihli reisü'l ulema merhum muhammed muhiddin efendizâde adına düzenlenmiş Yanya vilayeti dahilinde yaşayan zât adına yazılmış Fetvâhâne-i âliye örneği

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Osmanlıca Huccet -28*80 boyutlarında 1317 tarihli reisü'l ulema merhum muhammed muhiddin efendizâde adına düzenlenmiş Yanya vilayeti dahilinde yaşayan zât adına yazılmış Fetvâhâne-i âliye örneği

  TLSold
 • Finans Tarihi-25*46 boyutunda 1326 tarihli Hicaz demiryolu idare-i maliye nezâreti soğuk damgalı 1000 kuruştan fazla kıymete haiz olan aşar mültezimlerine mahsus üzerinde ihale bedellerinin yazılı olduğu arka kısmında defter-i hakanî pullarının bulunduğu deyn(borçlanma)senedi

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Finans Tarihi-25*46 boyutunda 1326 tarihli Hicaz demiryolu idare-i maliye nezâreti soğuk damgalı 1000 kuruştan fazla kıymete haiz olan aşar mültezimlerine mahsus üzerinde ihale bedellerinin yazılı olduğu arka kısmında defter-i hakanî pullarının bulunduğu deyn(borçlanma)senedi

  TLSold
 • Osmanlıca Mahkeme Hucceti -34*50 boyutunda 1293 tarihli Konya vilayeti temyiz hukuku vilayet divanı antetli adı geçen mahkemede eski hakim ve müftü efendiler ile birlikte defteri hakanî memurunun şahit olarak bulundukları ifadelerin yazılı olduğu mahkeme hucceti

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Osmanlıca Mahkeme Hucceti -34*50 boyutunda 1293 tarihli Konya vilayeti temyiz hukuku vilayet divanı antetli adı geçen mahkemede eski hakim ve müftü efendiler ile birlikte defteri hakanî memurunun şahit olarak bulundukları ifadelerin yazılı olduğu mahkeme hucceti

  TLSold
 • Osmanlıca Mahkeme Hucceti -34*50 boyutunda Konya kadısı Seyyid muhammed emin efendinin mührünün bulunduğu Konya'ya bağlı su dirhemi nahiyesinin Karadiğin köyü sakinlerinden Muhammed ali kızı şerife hatun adına yazılmış huccet örneği

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Osmanlıca Mahkeme Hucceti -34*50 boyutunda Konya kadısı Seyyid muhammed emin efendinin mührünün bulunduğu Konya'ya bağlı su dirhemi nahiyesinin Karadiğin köyü sakinlerinden Muhammed ali kızı şerife hatun adına yazılmış huccet örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Vize-Pasaport-29*42 boyutunda 1310 tarihli Osman oğlu muhammed zeki bey adına düzenlenmiş Mürûr Tezkiresi (Geçiş İzin Belgesi)

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Osmanlıca Vize-Pasaport-29*42 boyutunda 1310 tarihli Osman oğlu muhammed zeki bey adına düzenlenmiş Mürûr Tezkiresi (Geçiş İzin Belgesi)

  TLSold
 • Osmanlıca-Rusça Vize-Pasaport -14*22 boyutunda 1916 tarihli Çift lisan(Osmanlıca-rusça) Bilal efendi adına oluşturulmuş Mürür tezkiresi(Geçiş İzin Belgesi)

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Osmanlıca-Rusça Vize-Pasaport -14*22 boyutunda 1916 tarihli Çift lisan(Osmanlıca-rusça) Bilal efendi adına oluşturulmuş Mürür tezkiresi(Geçiş İzin Belgesi)

  TLSold
 • İtalyanca Sertifika-25*35 boyutunda 1919 tarihli İtalyan yardım kuruluşu tarafından İstanbul'da ikamet eden Zekeriya Dino Bey adına düzenlenmiş Yardım Sertifikası

  Lot No: 10

  Lot: 10

  İtalyanca Sertifika-25*35 boyutunda 1919 tarihli İtalyan yardım kuruluşu tarafından İstanbul'da ikamet eden Zekeriya Dino Bey adına düzenlenmiş Yardım Sertifikası

  TLSold
 • Osmanlıca Pasaport-30*42 boyutunda 1314 tarihli Konyalı İnayet hanım adına oluşturulmuş mürûr tezkiresi (Geçiş İzni Belgesi)

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Osmanlıca Pasaport-30*42 boyutunda 1314 tarihli Konyalı İnayet hanım adına oluşturulmuş mürûr tezkiresi (Geçiş İzni Belgesi)

  TLSold
 • Beyannâme -21*31 boyutunda darü'l muallimin mezunları cemiyetinin Harp sonrası yapmış olduğu milletin bölünmez bir parçası olduklarına dair açıklama (beyannâme)

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Beyannâme -21*31 boyutunda darü'l muallimin mezunları cemiyetinin Harp sonrası yapmış olduğu milletin bölünmez bir parçası olduklarına dair açıklama (beyannâme)

  TLSold
 • Nizamnâme-Mecmu'a-15*25 boyutunda 8 Sayfa 1334 tarihli içerisinde kongre,taahhüd ve meclis idaresinin maddeleri ile taşra teşkilatı ve idare heyetinin isimlerinin yazılı olduğu darül muallimîn mezunları nizamnâmesi

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Nizamnâme-Mecmu'a-15*25 boyutunda 8 Sayfa 1334 tarihli içerisinde kongre,taahhüd ve meclis idaresinin maddeleri ile taşra teşkilatı ve idare heyetinin isimlerinin yazılı olduğu darül muallimîn mezunları nizamnâmesi

  TLSold
 • Finans Tarihi-1341 tarihli Emniyet mağazası mübaşirzâde ibrahim nuri ve mahdumları antetli osman efendiden Beşyüz lira alındığına dair fatura niteliğinde ibraz örneği

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Finans Tarihi-1341 tarihli Emniyet mağazası mübaşirzâde ibrahim nuri ve mahdumları antetli osman efendiden Beşyüz lira alındığına dair fatura niteliğinde ibraz örneği

  TLSold
 • Vakfiye Dilekçe-1336 tarihli Konya'da şems-i tebrizi civarında medrese muallimliği yapan zatın hissesine düşen mirastan vazifeli olduğu medrese'nin vakfına yapmış olduğu hasenattan dolayı vakfiye düzenlenmesi için Konya merkez kadılığına yazmış olduğu dilekçe

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Vakfiye Dilekçe-1336 tarihli Konya'da şems-i tebrizi civarında medrese muallimliği yapan zatın hissesine düşen mirastan vazifeli olduğu medrese'nin vakfına yapmış olduğu hasenattan dolayı vakfiye düzenlenmesi için Konya merkez kadılığına yazmış olduğu dilekçe

  TLSold
 • Tapu İlmühaberi-1323 tarihli Hicaz demiryolu idare-i maliyesi soğuk damgalı ve defter-i hakânî mühürlü Konya'nın Kayasarı semtinde bulunan arazi-i miriyeden olan yirmi dört dönüm tarlanın 3'e taksim edildiğine dair ilmühaber örneği

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Tapu İlmühaberi-1323 tarihli Hicaz demiryolu idare-i maliyesi soğuk damgalı ve defter-i hakânî mühürlü Konya'nın Kayasarı semtinde bulunan arazi-i miriyeden olan yirmi dört dönüm tarlanın 3'e taksim edildiğine dair ilmühaber örneği

  TLSold
 • Finans Tarihi-Kilisreli zade hacı tahir ve mahdumları manifatura ticarethanesi antetli zarfta bulunan 5 aded ticari içerikli mektup 2 aded faturanın bulunduğu efemera

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Finans Tarihi-Kilisreli zade hacı tahir ve mahdumları manifatura ticarethanesi antetli zarfta bulunan 5 aded ticari içerikli mektup 2 aded faturanın bulunduğu efemera

  TLSold
 • Mektup Zarfı -Konya'da şerafeddin camii şerifi karşısında küçük daire müderrisi hacı tahir ve hacı ali efendilerwe gönderildiği bilinen mektup zarfı

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Mektup Zarfı -Konya'da şerafeddin camii şerifi karşısında küçük daire müderrisi hacı tahir ve hacı ali efendilerwe gönderildiği bilinen mektup zarfı

  TLSold
 • Çift Lisan Zarf -Konya osmanlı iktisad-ı milli anonim şirketi bankası antetli çift lisan mektup zarfı

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Çift Lisan Zarf -Konya osmanlı iktisad-ı milli anonim şirketi bankası antetli çift lisan mektup zarfı

  TLSold
 • Çift Lisan Zarf -tosya evkaf idaresi kaşe ve damgalı üzerinde kastamonu vakıflar nezareti müdürlüğüne yazılı zarf

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Çift Lisan Zarf -tosya evkaf idaresi kaşe ve damgalı üzerinde kastamonu vakıflar nezareti müdürlüğüne yazılı zarf

  TLSold
 • Osmanlı Reklam Broşür

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Osmanlı Reklam Broşür

  TLSold
 • Ticari Evrak -1927 tarihli Konya ticaret ve sanayi odası antetli Bozkırlı zade ismail oğlu şefik efendiye verilmiş Ticari kayıt ve tescil evrakı

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Ticari Evrak -1927 tarihli Konya ticaret ve sanayi odası antetli Bozkırlı zade ismail oğlu şefik efendiye verilmiş Ticari kayıt ve tescil evrakı

  TLSold
 • Ticari Evrak -1335 tarihli ticaret-i umumiye türk anonim şirketi konya antetli istanbul beşiktaş'ta mukim yıldız hamidiye cami müezzini ali efendinin Konya ticaret-i umumiye türk anonim şirketine ait hisselerden aldığına dair makbuz ilmühaber örneği

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Ticari Evrak -1335 tarihli ticaret-i umumiye türk anonim şirketi konya antetli istanbul beşiktaş'ta mukim yıldız hamidiye cami müezzini ali efendinin Konya ticaret-i umumiye türk anonim şirketine ait hisselerden aldığına dair makbuz ilmühaber örneği

  TLSold
 • Mahkeme Dilekçesi-1340 tarihli konya'da sarı hasan mahallesinde demirci ismail efendinin zahire hesabında kalan bakiye ile ilgili Konya merkez bidayet hakimliğine yazmış olduğu dava dilekçesi

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Mahkeme Dilekçesi-1340 tarihli konya'da sarı hasan mahallesinde demirci ismail efendinin zahire hesabında kalan bakiye ile ilgili Konya merkez bidayet hakimliğine yazmış olduğu dava dilekçesi

  TLSold
 • Ticari Evrak -1927 tarihli Konya et pazarında demir ticarethanesi işletecek olan Bozkırlı ismail efendi zade muhammed şefik efendi'ye konya ticaret odası tarafından verilmiş olan ticaret odası kayıt ve tescil tasdiknâme sureti

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Ticari Evrak -1927 tarihli Konya et pazarında demir ticarethanesi işletecek olan Bozkırlı ismail efendi zade muhammed şefik efendi'ye konya ticaret odası tarafından verilmiş olan ticaret odası kayıt ve tescil tasdiknâme sureti

  TLSold
 • Ticari Evrak -1926 tarihli Hacı tahir efendinin Konya türk anonim şirketi ve mersin tüccarları ile yapmış olduğu ticaret neticesinde 2000 türk lirası borcunun olduğuna dair borç ilmühaberi

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Ticari Evrak -1926 tarihli Hacı tahir efendinin Konya türk anonim şirketi ve mersin tüccarları ile yapmış olduğu ticaret neticesinde 2000 türk lirası borcunun olduğuna dair borç ilmühaberi

  TLSold
 • Ticari İhbarnâme -Türkiye Cumhuriyeti Konya icra dairesi antetli demirci muhammed ustanın ali efendiye olan 2882 kuruşun 15 gün zarfında icra dairesine getirmesi gerektiğini bildiren ihbarnâme örneği

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Ticari İhbarnâme -Türkiye Cumhuriyeti Konya icra dairesi antetli demirci muhammed ustanın ali efendiye olan 2882 kuruşun 15 gün zarfında icra dairesine getirmesi gerektiğini bildiren ihbarnâme örneği

  TLSold
 • Ticari dilekçe -Bank-ı osmani-i şahane konya şubesi müdürü Hacı abdullah efendinin Hacı ali efendi'ye Beş gün içerisinde veznemize ödeme yapmanız gerekmektedir şeklinde gönderdiği pusula

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Ticari dilekçe -Bank-ı osmani-i şahane konya şubesi müdürü Hacı abdullah efendinin Hacı ali efendi'ye Beş gün içerisinde veznemize ödeme yapmanız gerekmektedir şeklinde gönderdiği pusula

  TLSold
 • Mektup -1319 tarihli Aidonat kazası eşrafından melek efendi zade izzetli cemil bey'e yazılmış olan mahkeme içerikli dört aded mektup

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Mektup -1319 tarihli Aidonat kazası eşrafından melek efendi zade izzetli cemil bey'e yazılmış olan mahkeme içerikli dört aded mektup

  TLSold
 • Ticari Evrak Poliçe -Bozkırlı ismail ve mahdumları adına oluşturulmuş Banque Ottamane Konya damgalı Osmanlı bankasına havale edilecek olan 105 lira 80 kuruşluk ibraz edilen poliçe örneği

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Ticari Evrak Poliçe -Bozkırlı ismail ve mahdumları adına oluşturulmuş Banque Ottamane Konya damgalı Osmanlı bankasına havale edilecek olan 105 lira 80 kuruşluk ibraz edilen poliçe örneği

  TLSold
 • Makbuz Senet-1329 tarihli Konya vilayeti mal sandıklarına teslim olunan akçeye mahsus makbuz senedi örneği

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Makbuz Senet-1329 tarihli Konya vilayeti mal sandıklarına teslim olunan akçeye mahsus makbuz senedi örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Senet -1928 tarihli Bozkırlı ismail ve mahdumlarından beğenip alınan mala karşılık 143 lira 34 kuruş kıymetinde düzenlenen senet

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Osmanlıca Senet -1928 tarihli Bozkırlı ismail ve mahdumlarından beğenip alınan mala karşılık 143 lira 34 kuruş kıymetinde düzenlenen senet

  TLSold
 • İhbarname -1927 tarihli Konya icra ihbarnâmesi antetli 3 aded ihbarnâme örneği

  Lot No: 33

  Lot: 33

  İhbarname -1927 tarihli Konya icra ihbarnâmesi antetli 3 aded ihbarnâme örneği

  TLSold
 • Makbuz -1316 tarihli hacı tahir ve biraderi ali efendilere satılan 118 numaralı dükkanın bedeli olan sekiz bin iki yüz sekiz kuruşun belediye sandığına teslim olunduğuna dair makbuz örneği

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Makbuz -1316 tarihli hacı tahir ve biraderi ali efendilere satılan 118 numaralı dükkanın bedeli olan sekiz bin iki yüz sekiz kuruşun belediye sandığına teslim olunduğuna dair makbuz örneği

  TLSold
 • Tahsil makbuzu -1341 tarihli konya vilayetinde vazifeli çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretlerinin ödendiği tahsil makbuzu

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Tahsil makbuzu -1341 tarihli konya vilayetinde vazifeli çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretlerinin ödendiği tahsil makbuzu

  TLSold
 • Senet -1336 tarihli ibrahim efendinin hacı tahir efendiden 2 ay vade ile almış olduğu borca dair senet örneği

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Senet -1336 tarihli ibrahim efendinin hacı tahir efendiden 2 ay vade ile almış olduğu borca dair senet örneği

  TLSold
 • Vekaletnâme -1309 tarihli Yanya kazasında bulunan bir kıta çiftliğin alım satımı hususunda verilmiş olan vekaletnâme örneği

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Vekaletnâme -1309 tarihli Yanya kazasında bulunan bir kıta çiftliğin alım satımı hususunda verilmiş olan vekaletnâme örneği

  TLSold
 • Dilekçe -1927 tarihli türkiye cumhuriyeti hariciye vekaleti istanbul murahhaslığı antetli yunanistanda vefat eden akrabası inayet hanımın mirası hususunda bilgi almak isteyen zekeriya bey'e hariciye vekaleti tarafından gönderilen davet pusulası

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Dilekçe -1927 tarihli türkiye cumhuriyeti hariciye vekaleti istanbul murahhaslığı antetli yunanistanda vefat eden akrabası inayet hanımın mirası hususunda bilgi almak isteyen zekeriya bey'e hariciye vekaleti tarafından gönderilen davet pusulası

  TLSold
 • Kayıt ilmühaberi-1337 tarihine ait Galatasaray lisesi talebesine mahsus kayıt ilmühaber örneği

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Kayıt ilmühaberi-1337 tarihine ait Galatasaray lisesi talebesine mahsus kayıt ilmühaber örneği

  TLSold
 • Hesap Cetveli -Yabancı lisan hesap cetveli (fatura)

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Hesap Cetveli -Yabancı lisan hesap cetveli (fatura)

  TLSold
 • Dilekçe (yazışma)-1319 tarihli tahsilat komisyonu başkanlığınca devletnâme vergisi ile alakalı yazışma

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Dilekçe (yazışma)-1319 tarihli tahsilat komisyonu başkanlığınca devletnâme vergisi ile alakalı yazışma

  TLSold
 • Dilekçe -1318 tarihli Teke sancağında müdürlük vazifesini ifa etmekte iken Konya valisi Ferit Paşa tarafından görevden azl edilmesi üzerine açılacak davalar hususunda oluşturulmuş dilekçe

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Dilekçe -1318 tarihli Teke sancağında müdürlük vazifesini ifa etmekte iken Konya valisi Ferit Paşa tarafından görevden azl edilmesi üzerine açılacak davalar hususunda oluşturulmuş dilekçe

  TLSold
 • Vesika -1930 tarihli türkçe müracaat vesikası (efemera)

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Vesika -1930 tarihli türkçe müracaat vesikası (efemera)

  TLSold
 • Vesika -1899 tarihli yabancı lisan vesika örneği

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Vesika -1899 tarihli yabancı lisan vesika örneği

  TLSold
 • Zira'î Cetvel -1926 tarihli mezraa,tarla,mahsülat ve arazi dönümlerinin kayıtlarının tutulduğu zira'i tutanak cetveli

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Zira'î Cetvel -1926 tarihli mezraa,tarla,mahsülat ve arazi dönümlerinin kayıtlarının tutulduğu zira'i tutanak cetveli

  TLSold
 • Miras Hukuku -1912 ile 1925 senelerine mahsus hacı osman dinozâde ve biraderi zekeriya dino'nun kullanmakla mükellef oldukları 14 senelik matlubâtı

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Miras Hukuku -1912 ile 1925 senelerine mahsus hacı osman dinozâde ve biraderi zekeriya dino'nun kullanmakla mükellef oldukları 14 senelik matlubâtı

  TLSold
 • Efemera -parça parça emlak - temettu' ve müskafat vergi tezkireleri ve kuponları

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Efemera -parça parça emlak - temettu' ve müskafat vergi tezkireleri ve kuponları

  TLSold
 • Noter İbranâme -1936 tarihli istanbul ikinci noteri antetli zekeriya dinonun söz verdiği %20 lik hisseyi devrettiğine dair ibraname

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Noter İbranâme -1936 tarihli istanbul ikinci noteri antetli zekeriya dinonun söz verdiği %20 lik hisseyi devrettiğine dair ibraname

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Propaganda, Türk Gençliği Huzur Komitesi Tarafından Basılan Büyük Boy Afiş-Vatandaş İşte anarşistler! Üniversitesi Kardeş, Bu Adamları İyi Tanı! Başlıklı Döneminin Meşhur 10 Aktivist İsimi ve Görseli İçerir. 10 Numara Deniz Gezmiş Mevcuttur. 41 x 28 cm.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Siyasi Tarih, Propaganda, Türk Gençliği Huzur Komitesi Tarafından Basılan Büyük Boy Afiş-Vatandaş İşte anarşistler! Üniversitesi Kardeş, Bu Adamları İyi Tanı! Başlıklı Döneminin Meşhur 10 Aktivist İsimi ve Görseli İçerir. 10 Numara Deniz Gezmiş Mevcuttur. 41 x 28 cm.

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Propaganda, Türk Gençliği Huzur Komitesi Tarafından Basılan Mini Boy Afiş-Vatandaş İşte anarşistler! Üniversitesi Kardeş, Bu Adamları İyi Tanı! Başlıklı Döneminin Meşhur 10 Aktivist İsimi ve Görseli İçerir. 10 Numara Deniz Gezmiş Mevcuttur. 20,5 x 29 cm.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Siyasi Tarih, Propaganda, Türk Gençliği Huzur Komitesi Tarafından Basılan Mini Boy Afiş-Vatandaş İşte anarşistler! Üniversitesi Kardeş, Bu Adamları İyi Tanı! Başlıklı Döneminin Meşhur 10 Aktivist İsimi ve Görseli İçerir. 10 Numara Deniz Gezmiş Mevcuttur. 20,5 x 29 cm.

  TLSold
 • Trabzon - Lazlar (Yöresel Kıyafetli)

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Trabzon - Lazlar (Yöresel Kıyafetli)

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Selanik - Kordon Boyu

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Osmanlı Dönemi Selanik - Kordon Boyu

  TLSold
 • Giresun - Sahilden Görünüm-Nadir

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Giresun - Sahilden Görünüm-Nadir

  TLSold
 • İzmir - Pamukkale Kilisesi

  Lot No: 54

  Lot: 54

  İzmir - Pamukkale Kilisesi

  TLSold
 • Constantinople - Tophane Çeşmesi

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Constantinople - Tophane Çeşmesi

  TLSold
 • El Kesimi, Fantezi Bayram Kartı-Gofre Kart Üstüne, El Kesimi, Kağıtla İşleme Yapılmıştır.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  El Kesimi, Fantezi Bayram Kartı-Gofre Kart Üstüne, El Kesimi, Kağıtla İşleme Yapılmıştır.

  TLSold
 • Foto - Resne-Okul Önlüklü Çocuk

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Foto - Resne-Okul Önlüklü Çocuk

  TLSold
 • Foto - Resne-Okul Önlüklü Çocuk

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Foto - Resne-Okul Önlüklü Çocuk

  TLSold
 • Kabin Foto-Pharmacie - Osmanlı Subayları, 10.5x16.5 cm

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Kabin Foto-Pharmacie - Osmanlı Subayları, 10.5x16.5 cm

  TLSold
 • Sebah & Joaillier - Foto-Kabin Foto, Sebah & Joaillier, Türkiye Güzel, 16x24 cm (Paspartu)

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Sebah & Joaillier - Foto-Kabin Foto, Sebah & Joaillier, Türkiye Güzel, 16x24 cm (Paspartu)

  TLSold
 • Sebah & Joaillier - Foto-Kabin Foto, Stüdyo Foto, 16x24 cm (Paspartu)

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Sebah & Joaillier - Foto-Kabin Foto, Stüdyo Foto, 16x24 cm (Paspartu)

  TLSold
 • Türk Foto Evi-Çocuklar, 19x29 cm(Paspartu)

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Türk Foto Evi-Çocuklar, 19x29 cm(Paspartu)

  TLSold
 • 1935, Haydarpaşa Gar Önü Fotoğraf-25x19 cm

  Lot No: 63

  Lot: 63

  1935, Haydarpaşa Gar Önü Fotoğraf-25x19 cm

  TLSold
 • Resimden Pula Devrim Erbil - İstanbul Resimleri, PTT Yayınları, 174 Sayfa + Şömizli.- Pulları Yoktur. 25x31 cm

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Resimden Pula Devrim Erbil - İstanbul Resimleri, PTT Yayınları, 174 Sayfa + Şömizli.- Pulları Yoktur. 25x31 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil'de Öz'ün Ritmi T/ÖZ, Yalın Alpay, Destek Yayınları, İstanbul-2018 Baskısı, 170 Sayfa., 22.5x28.5 cm

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Devrim Erbil'de Öz'ün Ritmi T/ÖZ, Yalın Alpay, Destek Yayınları, İstanbul-2018 Baskısı, 170 Sayfa., 22.5x28.5 cm

  TLSold
 • Ahmet Güneştekin - The Alphabet of Memory, Heydarr Aliyev Merkezi, Marlborough, İstanbul-2020 Baskısı, 156 Sayfa., 24.5x27.5 cm

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Ahmet Güneştekin - The Alphabet of Memory, Heydarr Aliyev Merkezi, Marlborough, İstanbul-2020 Baskısı, 156 Sayfa., 24.5x27.5 cm

  TLSold
 • IMOGA - İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi, BELTAŞ A.Ş. Beşiktaş Belediyesi Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 319 Sayfa. 23.5x30 cm

  Lot No: 67

  Lot: 67

  IMOGA - İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi, BELTAŞ A.Ş. Beşiktaş Belediyesi Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 319 Sayfa. 23.5x30 cm

  TLSold
 • Pablo Picasso, Boyut Yayın Grubu, Yayına Hazırlayanlar: Mısra Öncel Erkaya - Nil Yüzbaşıoğlu - Burçin Ünlü, İstanbul-2006 Baskısı, 96 Sayfa + Şömizli., 35x33 cm

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Pablo Picasso, Boyut Yayın Grubu, Yayına Hazırlayanlar: Mısra Öncel Erkaya - Nil Yüzbaşıoğlu - Burçin Ünlü, İstanbul-2006 Baskısı, 96 Sayfa + Şömizli., 35x33 cm

  TLSold
 • Monet, Boyut Yayın Grubu, Yayına Hazırlayanlar: Mısra Öncel Erkaya - Nil Yüzbaşıoğlu - Burçin Ünlü, İstanbul-2005 Baskısı, 96 Sayfa + Şömizli., 35x33 cm

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Monet, Boyut Yayın Grubu, Yayına Hazırlayanlar: Mısra Öncel Erkaya - Nil Yüzbaşıoğlu - Burçin Ünlü, İstanbul-2005 Baskısı, 96 Sayfa + Şömizli., 35x33 cm

  TLSold
 • Paul Cézanne, Boyut Yayın Grubu, Yayına Hazırlayanlar: Mısra Öncel Erkaya - Nil Yüzbaşıoğlu - Burçin Ünlü, İstanbul-2006 Baskısı, 96 Sayfa + Şömizli., 35x33 cm

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Paul Cézanne, Boyut Yayın Grubu, Yayına Hazırlayanlar: Mısra Öncel Erkaya - Nil Yüzbaşıoğlu - Burçin Ünlü, İstanbul-2006 Baskısı, 96 Sayfa + Şömizli., 35x33 cm

  TLSold
 • Francisco José de Goya Y Lucientes, Boyut Yayın Grubu, Yayına Hazırlayanlar: Mısra Öncel Erkaya - Nil Yüzbaşıoğlu - Burçin Ünlü, İstanbul-2006 Baskısı, 96 Sayfa + Şömizli., 35x33 cm

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Francisco José de Goya Y Lucientes, Boyut Yayın Grubu, Yayına Hazırlayanlar: Mısra Öncel Erkaya - Nil Yüzbaşıoğlu - Burçin Ünlü, İstanbul-2006 Baskısı, 96 Sayfa + Şömizli., 35x33 cm

  TLSold
 • The Art of the Expressionists, Janice Anderson, 1995 Parragon Book, 79 Sayfa + Şömizli., 21x21 cm

  Lot No: 72

  Lot: 72

  The Art of the Expressionists, Janice Anderson, 1995 Parragon Book, 79 Sayfa + Şömizli., 21x21 cm

  TLSold
 • The Life and Works of Degas, Douglas Mannering, 1994 Parragon Book, 79 Sayfa + Şömizli., 21x21 cm

  Lot No: 73

  Lot: 73

  The Life and Works of Degas, Douglas Mannering, 1994 Parragon Book, 79 Sayfa + Şömizli., 21x21 cm

  TLSold
 • The Life and Works of Dante Rossetti, Richard O'Neill, 1996 Parragon Book, 79 Sayfa + Şömizli. 21x21 cm

  Lot No: 74

  Lot: 74

  The Life and Works of Dante Rossetti, Richard O'Neill, 1996 Parragon Book, 79 Sayfa + Şömizli. 21x21 cm

  TLSold
 • The Life and Works of Rubens, Janice Anderson, 1996 Parragon Book, 79 Sayfa + Şömizli. 21x21 cm

  Lot No: 75

  Lot: 75

  The Life and Works of Rubens, Janice Anderson, 1996 Parragon Book, 79 Sayfa + Şömizli. 21x21 cm

  TLSold
 • Fotoğraf ve Kartpostallarla Osmanlı'da Kadın, Atlas Tarih Kitaplığı, 2010 Baskısı, 112 Sayfa., 20x14 cm

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Fotoğraf ve Kartpostallarla Osmanlı'da Kadın, Atlas Tarih Kitaplığı, 2010 Baskısı, 112 Sayfa., 20x14 cm

  TLSold
 • Cevat Dereli - Kayıkçılar (İmzalı), 17x12 cm, Kara Kalem Çalışması, Çerçeveli: 27x22.5 cm

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Cevat Dereli - Kayıkçılar (İmzalı), 17x12 cm, Kara Kalem Çalışması, Çerçeveli: 27x22.5 cm

  TLSold
 • Adnan Turani (İmzalı) - 11.5x11.5 cm Ebatlarında, Kara Kalem, Şeref Bigalı'ya İthaflı-Salih Acar Resim Sergisi Davetiyesinin Boş Tarafına, Adnan Turani Tarafından Şeref Bigalı'ya Hediye Olarak Verilmek İçin Yapılmıştır.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Adnan Turani (İmzalı) - 11.5x11.5 cm Ebatlarında, Kara Kalem, Şeref Bigalı'ya İthaflı-Salih Acar Resim Sergisi Davetiyesinin Boş Tarafına, Adnan Turani Tarafından Şeref Bigalı'ya Hediye Olarak Verilmek İçin Yapılmıştır.

  TLSold
 • Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-20x10 cm, : Üşüyen Aile

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-20x10 cm, : Üşüyen Aile

  TLSold
 • Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-20x10 cm,Mutluluk

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-20x10 cm,Mutluluk

  TLSold
 • Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-9.5x27.5 cm, Soyut

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-9.5x27.5 cm, Soyut

  TLSold
 • Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-9.5x27.5 cm, Soyut

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-9.5x27.5 cm, Soyut

  TLSold
 • Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-9.5x27.5 cm, Soyut

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-9.5x27.5 cm, Soyut

  TLSold
 • Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-30x20 cm, Sonsuzluğa Bakış

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-30x20 cm, Sonsuzluğa Bakış

  TLSold
 • Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-30x20 cm, Vedalaşma

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Fikret Öztürk - Duralit Üzerine Yağlı Boya, (İmzalı)-30x20 cm, Vedalaşma

  TLSold
 • Faruk Alpkurt- Kağıt Üzeri Kuru ve Renkli Kalem-27x37 cm

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Faruk Alpkurt- Kağıt Üzeri Kuru ve Renkli Kalem-27x37 cm

  TLSold
 • Ressam Şeref Bigalı, Islak İmzalı Fotoğrafı-10x14 cm

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Ressam Şeref Bigalı, Islak İmzalı Fotoğrafı-10x14 cm

  TLSold
 • Ressam Şeref Bigalı, Islak İmzalı Fotoğrafı-10x14 cm

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Ressam Şeref Bigalı, Islak İmzalı Fotoğrafı-10x14 cm

  TLSold
 • Ressam Şeref Bigalı, Kartvizit-Kendi El Yazısıyla Adres Yazmaktadır.

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Ressam Şeref Bigalı, Kartvizit-Kendi El Yazısıyla Adres Yazmaktadır.

  TLSold
 • Ressam Şeref Bigalı, Sergi Davetiyesi

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Ressam Şeref Bigalı, Sergi Davetiyesi

  TLSold
 • Ressam Şeref Bigalı, Sergi Davetiyesi

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Ressam Şeref Bigalı, Sergi Davetiyesi

  TLSold
 • Ressam Şeref Bigalı, Sergi Davetiyesi

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Ressam Şeref Bigalı, Sergi Davetiyesi

  TLSold
 • Ressam Şeref Bigalı, Sergi Davetiyesi

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Ressam Şeref Bigalı, Sergi Davetiyesi

  TLSold
 • Kara Kalem-21x15 cm, 5 Adet Kara Kalem Çalışma

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Kara Kalem-21x15 cm, 5 Adet Kara Kalem Çalışma

  TLSold
 • Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk-Seçmeleri Yaparak Özleştiren: Prof. Dr. Özer Ozankaya, Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, 156 Sayfa., 22x26 cm

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk-Seçmeleri Yaparak Özleştiren: Prof. Dr. Özer Ozankaya, Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, 156 Sayfa., 22x26 cm

  TLSold
 • Kültür Başkenti İstanbul-Editör: Fahameddin Başar, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, Birinci Baskı, 706 Sayfa + Şömizli., 24x33.5 cm

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Kültür Başkenti İstanbul-Editör: Fahameddin Başar, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, Birinci Baskı, 706 Sayfa + Şömizli., 24x33.5 cm

  TLSold
 • İstanbul -İmparatorluklar Başkenti--Stefanos Yerasimos, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 400 Sayfa + Şömizli., 27.5x32 cm

  Lot No: 97

  Lot: 97

  İstanbul -İmparatorluklar Başkenti--Stefanos Yerasimos, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 400 Sayfa + Şömizli., 27.5x32 cm

  TLSold
 • Objektifimden Türkiye-Prof. Dr. Sezai Şahmay, Birinci Basım, İstanbul-2006 Baskısı, Baskı: 5G Matbaacılık, 80 Sayfa., 21.5x30.5 cm

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Objektifimden Türkiye-Prof. Dr. Sezai Şahmay, Birinci Basım, İstanbul-2006 Baskısı, Baskı: 5G Matbaacılık, 80 Sayfa., 21.5x30.5 cm

  TLSold
 • Dilekçe-Rusça, 28 Mayıs 1901 Tarihinde Yazılmış Dilekçe, Dilekçe'nin Komisyon Tarafından Kabul Edilmiş Bir Nüshası, Alt Tarafında Osmanlıca Mühürler Mevcuttur., Yazışma İçeriği Ticaridir.

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Dilekçe-Rusça, 28 Mayıs 1901 Tarihinde Yazılmış Dilekçe, Dilekçe'nin Komisyon Tarafından Kabul Edilmiş Bir Nüshası, Alt Tarafında Osmanlıca Mühürler Mevcuttur., Yazışma İçeriği Ticaridir.

  TLSold
 • Doküman-1928 Tarihli, 1. Dünya Savaşı, Mübadele ile Alakalı Doküman

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Doküman-1928 Tarihli, 1. Dünya Savaşı, Mübadele ile Alakalı Doküman

  TLSold
 • Doküman -1899 tarihli yabancı lisan doküman

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Doküman -1899 tarihli yabancı lisan doküman

  TLSold
 • Doküman -1925 tarihli yabancı lisan doküman

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Doküman -1925 tarihli yabancı lisan doküman

  TLSold
 • Doküman -1871 tarihli yabancı lisan doküman

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Doküman -1871 tarihli yabancı lisan doküman

  TLSold
 • Doküman-1332 tarihli milli müdafaa cemiyeti kadıköy şubesi tarafından hacer hanıma verilen üyelik mazbatası

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Doküman-1332 tarihli milli müdafaa cemiyeti kadıköy şubesi tarafından hacer hanıma verilen üyelik mazbatası

  TLSold
 • Mektup -Herhangi bir tarih ibaresi bulunmayan mösyö Grapsa'ya gönderilecek olan yabancı lisan mektup sureti

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Mektup -Herhangi bir tarih ibaresi bulunmayan mösyö Grapsa'ya gönderilecek olan yabancı lisan mektup sureti

  TLSold
 • Doküman -6 parça yabancı lisan doküman örneği

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Doküman -6 parça yabancı lisan doküman örneği

  TLSold
 • Doküman -hudutları belirli olan araziyi dört bir yanından tarif edildiği arazi pusulası

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Doküman -hudutları belirli olan araziyi dört bir yanından tarif edildiği arazi pusulası

  TLSold
 • Taziye Mektubu -ağabeyleri hasan efendinin vefatını turhallı'yı ziyaret eden nihad efendi sayesinde öğrenen zatın kardeşi gibi gördüğü arkadaşına gönderdiği taziye ve iyi dilek mektubu

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Taziye Mektubu -ağabeyleri hasan efendinin vefatını turhallı'yı ziyaret eden nihad efendi sayesinde öğrenen zatın kardeşi gibi gördüğü arkadaşına gönderdiği taziye ve iyi dilek mektubu

  TLSold
 • Miras Hukuku -1926 tarihli 21 temmuz tarihinde vaefat eden prevezeli Perto bey'in kerimesi inayet hanımdan hissesine düşen mallar hakkında istanbul vilayeti defterdarlığına yazmış olduğu dilekçe

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Miras Hukuku -1926 tarihli 21 temmuz tarihinde vaefat eden prevezeli Perto bey'in kerimesi inayet hanımdan hissesine düşen mallar hakkında istanbul vilayeti defterdarlığına yazmış olduğu dilekçe

  TLSold
 • İlmühaber -Galatasaray lisesi talebesine mahsus (boş) kayıt ilmühaber örneği

  Lot No: 110

  Lot: 110

  İlmühaber -Galatasaray lisesi talebesine mahsus (boş) kayıt ilmühaber örneği

  TLSold
 • İzahnâme -1926 tarihli Perto bey'in eşi merhume inayet hanımın varisi olan zekeriya bey'e ait evrâkı

  Lot No: 111

  Lot: 111

  İzahnâme -1926 tarihli Perto bey'in eşi merhume inayet hanımın varisi olan zekeriya bey'e ait evrâkı

  TLSold
 • Ticari mektup -1963 tarihli Kemal bey adına yazılmış olan ticari içerikli mektup örneği

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Ticari mektup -1963 tarihli Kemal bey adına yazılmış olan ticari içerikli mektup örneği

  TLSold
 • Kira Makbuz Tutanağı -1326 tarihli kara mustafa paşa ve yakup ağanın kiracıları oldukları yeni hamam ve hisar ardı hamamlarına ait vermiş oldukları kiralara mahsus tahsilat makbuzu

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Kira Makbuz Tutanağı -1326 tarihli kara mustafa paşa ve yakup ağanın kiracıları oldukları yeni hamam ve hisar ardı hamamlarına ait vermiş oldukları kiralara mahsus tahsilat makbuzu

  TLSold
 • Arzuhal -1315 tarihli evkaf-ı hümayun nezaretine verilecek olan arzuhal müsveddesi örneği

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Arzuhal -1315 tarihli evkaf-ı hümayun nezaretine verilecek olan arzuhal müsveddesi örneği

  TLSold
 • Mektup -1339 tarihli Vanlızâde mustafa efendi'nin istanbul'da yaşayan eşi feride hanıma yazmış olduğu bir mektup sureti

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Mektup -1339 tarihli Vanlızâde mustafa efendi'nin istanbul'da yaşayan eşi feride hanıma yazmış olduğu bir mektup sureti

  TLSold
 • Makbuz -1339 tarihli giderlerin kaleme alındığı makbuz örneği

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Makbuz -1339 tarihli giderlerin kaleme alındığı makbuz örneği

  TLSold
 • İcar Kararı -1929 tarihli adı geçen mahallin belirtilen tarih aralığında kiralanmaması sebebi ile müzayede usulü kiralanacağı hakkında icar ve ihale komisyonunun almış olduğu karar sureti

  Lot No: 117

  Lot: 117

  İcar Kararı -1929 tarihli adı geçen mahallin belirtilen tarih aralığında kiralanmaması sebebi ile müzayede usulü kiralanacağı hakkında icar ve ihale komisyonunun almış olduğu karar sureti

  TLSold
 • Mali doküman -1335 tarihli mâli doküman örneği

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Mali doküman -1335 tarihli mâli doküman örneği

  TLSold
 • Mektup-1965 tarihli kemal bey adına yazılmış olan mektup örneği

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Mektup-1965 tarihli kemal bey adına yazılmış olan mektup örneği

  TLSold
 • Mektup-1965 tarihli kemal bey adına yazılmış olan mektup örneği

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Mektup-1965 tarihli kemal bey adına yazılmış olan mektup örneği

  TLSold
 • Doküman -2 adet osmanlıca dokuman

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Doküman -2 adet osmanlıca dokuman

  TLSold
 • Doküman -yabancı lisan doküman

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Doküman -yabancı lisan doküman

  TLSold
 • Doküman -1945 tarihli osmanlıca doküman

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Doküman -1945 tarihli osmanlıca doküman

  TLSold
 • Mektup Zarfı -izmir liman işleri inhisarı türk anonim şirketi antetli müdafaa-i milliye vekili Recep bey efendiye yazılı mektup zarfı

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Mektup Zarfı -izmir liman işleri inhisarı türk anonim şirketi antetli müdafaa-i milliye vekili Recep bey efendiye yazılı mektup zarfı

  TLSold
 • Mektup Zarfı -bâb-ı fetvâ-yı âli bâb-ı meşihat mühürlü Üsküdar'da hazret-i Nasûhî dergah-ı şerifi Postnişini reşâdetlü efendi hazretlerine yazılı mektup zarfı

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Mektup Zarfı -bâb-ı fetvâ-yı âli bâb-ı meşihat mühürlü Üsküdar'da hazret-i Nasûhî dergah-ı şerifi Postnişini reşâdetlü efendi hazretlerine yazılı mektup zarfı

  TLSold
 • Mektup -1933 tarihli sebat oteli antetli ticari içerikli mektup örneği

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Mektup -1933 tarihli sebat oteli antetli ticari içerikli mektup örneği

  TLSold
 • Tezkire -1305 tarihli italya devlet-i fahîmesi cânib-i valasına yazılmış olan bir kıt'a tezkire örneği

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Tezkire -1305 tarihli italya devlet-i fahîmesi cânib-i valasına yazılmış olan bir kıt'a tezkire örneği

  TLSold
 • Tahsilat Makbuzu -1321 tarihli Bursa'da Bakkal Servican isimli zattan olan temizlik vergisinin alındığına dair makbuz örneği

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Tahsilat Makbuzu -1321 tarihli Bursa'da Bakkal Servican isimli zattan olan temizlik vergisinin alındığına dair makbuz örneği

  TLSold
 • Mektup -1927 tarihli Ahmet Feyzi ve Rıfat Hüseyin şirketi Germencik antetli ticari içerikli osmanlıca mektup

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Mektup -1927 tarihli Ahmet Feyzi ve Rıfat Hüseyin şirketi Germencik antetli ticari içerikli osmanlıca mektup

  TLSold
 • Mektup-1962 tarihli Osmanlıca Mektup (2 sayfa )

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Mektup-1962 tarihli Osmanlıca Mektup (2 sayfa )

  TLSold
 • Mektup-1944 tarihli hal hatır içerikli Osmanlıca mektup örneği

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Mektup-1944 tarihli hal hatır içerikli Osmanlıca mektup örneği

  TLSold
 • Doküman -5 adet farklı tarihlerde yazılmış osmanlıca mektup-doküman

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Doküman -5 adet farklı tarihlerde yazılmış osmanlıca mektup-doküman

  TLSold
 • Doküman -Anadolu Osmanlı demiryolu antetli Filigranlı varaka

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Doküman -Anadolu Osmanlı demiryolu antetli Filigranlı varaka

  TLSold
 • Doküman -Türkiye Cumhuriyeti der-saadet tramvay şirketi antetli istanbul şehremaneti şirketler komiserliğinden tebliğ edilen tramvay şirketinin çalışma vizyon ve misyonunun belirtildiği osmanlıca vesika

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Doküman -Türkiye Cumhuriyeti der-saadet tramvay şirketi antetli istanbul şehremaneti şirketler komiserliğinden tebliğ edilen tramvay şirketinin çalışma vizyon ve misyonunun belirtildiği osmanlıca vesika

  TLSold
 • Miras hukuku -1333 tarihli evkâf-ı hümayun nezâreti antetli abdullah ağa mahallesi imamve ihtiyar heyetine gönderilen vakfa gelir sağlayan mülkler hakkında yazılmış olduğu doküman

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Miras hukuku -1333 tarihli evkâf-ı hümayun nezâreti antetli abdullah ağa mahallesi imamve ihtiyar heyetine gönderilen vakfa gelir sağlayan mülkler hakkında yazılmış olduğu doküman

  TLSold
 • Mektup-1335 tarihli Galata'da Abid handa bulunan müteahhit ilyas beye yazılmış olan istek mahiyetinde mektup örneği

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Mektup-1335 tarihli Galata'da Abid handa bulunan müteahhit ilyas beye yazılmış olan istek mahiyetinde mektup örneği

  TLSold
 • Vakfiye Dilekçe-1308 tarihli Hüdavendigar vilayeti evkaf muhasebeciliği antetli Kütahya'da merhum Beyazıt hanın camii şerifi yakınında bulunan hanesine alınacak olan 2 aded çalarlı ingiliz saatinin alınması ve yine aynı haneye gerekli olan 1500 arşın mısır hasırı temin edilip nakliye için araba ve taşıyıcı bulunması hususunda Kütahya sancağı evkaf müdürlüğüne yazılmış olan dilekçe örneği

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Vakfiye Dilekçe-1308 tarihli Hüdavendigar vilayeti evkaf muhasebeciliği antetli Kütahya'da merhum Beyazıt hanın camii şerifi yakınında bulunan hanesine alınacak olan 2 aded çalarlı ingiliz saatinin alınması ve yine aynı haneye gerekli olan 1500 arşın mısır hasırı temin edilip nakliye için araba ve taşıyıcı bulunması hususunda Kütahya sancağı evkaf müdürlüğüne yazılmış olan dilekçe örneği

  TLSold
 • Mektup Zarfı -Uşak damgalı izmir şimendüfer kumpanyası direktör muavini Mösyö Burkin'e mahsustur yazılı osmanlıca zarf

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Mektup Zarfı -Uşak damgalı izmir şimendüfer kumpanyası direktör muavini Mösyö Burkin'e mahsustur yazılı osmanlıca zarf

  TLSold
 • Fatura -1927 tarihli Çulhazâde Hacı Ömer antetli fatura nitelikli hesap cetveli örneği (Osmanlıca)

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Fatura -1927 tarihli Çulhazâde Hacı Ömer antetli fatura nitelikli hesap cetveli örneği (Osmanlıca)

  TLSold
 • Doküman -Türkiye Cumhuriyeti istanbul vilayeti defterdarlığı antetli boş doküman

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Doküman -Türkiye Cumhuriyeti istanbul vilayeti defterdarlığı antetli boş doküman

  TLSold
 • Adli Evrak -1336 tarihli Arnavutköyde bulunan feride sultan sarayına giren hırsızlar hakkında başlatılan tahkikat evrakı

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Adli Evrak -1336 tarihli Arnavutköyde bulunan feride sultan sarayına giren hırsızlar hakkında başlatılan tahkikat evrakı

  TLSold
 • Tasdiknâme -1933 tarihli Hamid bey efendinin zevcesi Nüzhet hanımdan aleyhine ikame edilen davaları kazanması ile birlikte kendisinden 115 aded madeni altın alacağına dair tasdiknâme sureti

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Tasdiknâme -1933 tarihli Hamid bey efendinin zevcesi Nüzhet hanımdan aleyhine ikame edilen davaları kazanması ile birlikte kendisinden 115 aded madeni altın alacağına dair tasdiknâme sureti

  TLSold
 • Osmanlı Sigara Kağıdı Kutusu-İçinde 20 Adet Sigara Kağıdı Mevcuttur., w:15 cm - h:4 cm - l:10.5 cm

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Osmanlı Sigara Kağıdı Kutusu-İçinde 20 Adet Sigara Kağıdı Mevcuttur., w:15 cm - h:4 cm - l:10.5 cm

  TLSold
 • Cumhuriyet-Cumhuriyet Dönemi, Resmi Pullar Lotu, 650 Adet

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Cumhuriyet-Cumhuriyet Dönemi, Resmi Pullar Lotu, 650 Adet

  TLSold
 • Cumhuriyet-Damgalı, Damgasız Pullar ve Fragman Lotu

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Cumhuriyet-Damgalı, Damgasız Pullar ve Fragman Lotu

  TLSold
 • Osmanlı-1901 Harici Matbua, 2 Kş Eksik Tam Seri, Damgalı. Katalog: 640 TL

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Osmanlı-1901 Harici Matbua, 2 Kş Eksik Tam Seri, Damgalı. Katalog: 640 TL

  TLSold
 • Osmanlı-1865, Lianos, Damgasız, Dantelli Seri, Katalog. 1975 Lira

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Osmanlı-1865, Lianos, Damgasız, Dantelli Seri, Katalog. 1975 Lira

  TLSold
 • Osmanlı-1908 Sürşarjlı, Harici Posta, 10 Para Damgalı, Katalog: 750 TL

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Osmanlı-1908 Sürşarjlı, Harici Posta, 10 Para Damgalı, Katalog: 750 TL

  TLSold
 • Osmanlı-1908 Sürşarjlı, Matbua Pulları, 1331 Sürşarjlı 2 Kuruş, Damgalı, Katalog: 2200 TL

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Osmanlı-1908 Sürşarjlı, Matbua Pulları, 1331 Sürşarjlı 2 Kuruş, Damgalı, Katalog: 2200 TL

  TLSold
 • Osmanlı-1908 Sürşarjlı, Matbua, 5 Kuruş Damgalı, Katalog: 150 TL

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Osmanlı-1908 Sürşarjlı, Matbua, 5 Kuruş Damgalı, Katalog: 150 TL

  TLSold
 • Osmanlı-1880-81, Ampir, Piastres-Piastre 2 Farklı 1 Kuruş, Damgasız, Katalog: 1000 TL

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Osmanlı-1880-81, Ampir, Piastres-Piastre 2 Farklı 1 Kuruş, Damgasız, Katalog: 1000 TL

  TLSold
 • İzmir-Kamyonetin Üstünde Poz Veren Tipler, 6x9 cm

  Lot No: 152

  Lot: 152

  İzmir-Kamyonetin Üstünde Poz Veren Tipler, 6x9 cm

  TLSold
 • Trabzon-Tarlada Poz Veren Tipler, 8.5x6 cm

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Trabzon-Tarlada Poz Veren Tipler, 8.5x6 cm

  TLSold
 • Sakarya-Sosyal Yaşam ve Camii, 10.5x7.5 cm

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Sakarya-Sosyal Yaşam ve Camii, 10.5x7.5 cm

  TLSold
 • Şanlıurfa-Genel Görünüm, 9.5x6.5 cm

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Şanlıurfa-Genel Görünüm, 9.5x6.5 cm

  TLSold
 • Şanlıurfa-Bostan Görünümü, 9.5x6.5 cm

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Şanlıurfa-Bostan Görünümü, 9.5x6.5 cm

  TLSold
 • Trabzon-Tarlanın Bir Görünümü, 9x12 cm

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Trabzon-Tarlanın Bir Görünümü, 9x12 cm

  TLSold
 • Trabzon-Kasabanın Görünümü, 9.5x6.5 cm

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Trabzon-Kasabanın Görünümü, 9.5x6.5 cm

  TLSold
 • Uşak-Manzaraya Karşı Poz Veren Subay, 10.5x7.5 cm

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Uşak-Manzaraya Karşı Poz Veren Subay, 10.5x7.5 cm

  TLSold
 • Pamukkale-Poz Veren İyi Giyinimli Kadınlar, 9x6 cm

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Pamukkale-Poz Veren İyi Giyinimli Kadınlar, 9x6 cm

  TLSold
 • 7 Adet 45'lik Plak-Kapaklar: 6-7 / Plaklar: 6-7 (Bazı Kapaklarda Yazı ve Yırtık Mevcuttur.)

  Lot No: 161

  Lot: 161

  7 Adet 45'lik Plak-Kapaklar: 6-7 / Plaklar: 6-7 (Bazı Kapaklarda Yazı ve Yırtık Mevcuttur.)

  TLSold
 • 7 Adet 45'lik Plak-Kapaklar: 6-7 / Plaklar: 6-7 (Bazı Kapaklarda Yazı ve Yırtık Mevcuttur. / Paul Parrish Plağı Eğridir.)

  Lot No: 162

  Lot: 162

  7 Adet 45'lik Plak-Kapaklar: 6-7 / Plaklar: 6-7 (Bazı Kapaklarda Yazı ve Yırtık Mevcuttur. / Paul Parrish Plağı Eğridir.)

  TLSold
 • 8 Adet 33'lük Plak-Kapaklar: 6 (Bazı Kapaklarda Yırtık ve Küflenme Var.) / Plaklar: 6-7

  Lot No: 163

  Lot: 163

  8 Adet 33'lük Plak-Kapaklar: 6 (Bazı Kapaklarda Yırtık ve Küflenme Var.) / Plaklar: 6-7

  TLSold
 • 9 Adet 33'lük Plak + 7 Adet 33'lük Kapak-Kapaklar: 6-7 / Plaklar: 6-7 (Bazı Kapaklarda Yırtık ve Küflenme, Bazı Plaklarda Derin Çizikler Mevcuttur.)

  Lot No: 164

  Lot: 164

  9 Adet 33'lük Plak + 7 Adet 33'lük Kapak-Kapaklar: 6-7 / Plaklar: 6-7 (Bazı Kapaklarda Yırtık ve Küflenme, Bazı Plaklarda Derin Çizikler Mevcuttur.)

  TLSold