Osmanlıca Huccet

28*80 boyutlarında 1317 tarihli reisü'l ulema merhum muhammed muhiddin efendizâde adına düzenlenmiş Yanya vilayeti dahilinde yaşayan zât adına yazılmış Fetvâhâne-i âliye örneği

Starting Bid: 20 TL