Üsküdar Mekteb-i Sultanisi Tarafından Abdülvehab Bey'in Mahdumu Halit Bey'e Verilen 30 Teşrini Evvel 1927 Tarihli Kayıt İlmuhaberi