Lot: 1

Current Price: 50 TL Starting Bid: 50 TL Estimated: TL Losing Winning

Üsküdar Mekteb-i Sultanisi Tarafından Hüseyin Tevfik Bey'in Mahdumu Mehmed Muzafferiddin Efendiye Verilen 19 Nisan 1332 Tarihli Tasdikname

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • Üsküdar Mekteb-i Sultanisi Tarafından Hüseyin Tevfik Bey'in Mahdumu Mehmed Muzafferiddin Efendiye Verilen 19 Nisan 1332 Tarihli Tasdikname

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Üsküdar Mekteb-i Sultanisi Tarafından Hüseyin Tevfik Bey'in Mahdumu Mehmed Muzafferiddin Efendiye Verilen 19 Nisan 1332 Tarihli Tasdikname

  TLSold
 • Üsküdar Mekteb-i Sultanisi Tarafından Abdülvehab Bey'in Mahdumu Halit Bey'e Verilen 30 Teşrini Evvel 1927 Tarihli Kayıt İlmuhaberi

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Üsküdar Mekteb-i Sultanisi Tarafından Abdülvehab Bey'in Mahdumu Halit Bey'e Verilen 30 Teşrini Evvel 1927 Tarihli Kayıt İlmuhaberi

  TLSold
 • Üsküdar Mekteb-i Sultanisi Tarafından Merhum Ali Mahdumu Emin Fevzi Bey'e Verilen 7 Mart 1333 Tarihli Kayıt İlmuhaberi

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Üsküdar Mekteb-i Sultanisi Tarafından Merhum Ali Mahdumu Emin Fevzi Bey'e Verilen 7 Mart 1333 Tarihli Kayıt İlmuhaberi

  TLSold
 • Üsküdar Merkez-i Rüşdiyesinden Hüseyin Avni Efendiye Verilen 1 Kanunievvel 1331 Tarihli Tasdikname

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Üsküdar Merkez-i Rüşdiyesinden Hüseyin Avni Efendiye Verilen 1 Kanunievvel 1331 Tarihli Tasdikname

  TLSold
 • Sultan Selim Salis (III. Selim) iNumune Mektebinden Ahmed Muhtar'a Verilen 1 Eylül 1334 Tarihli Nakil İlmuhaberi

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Sultan Selim Salis (III. Selim) iNumune Mektebinden Ahmed Muhtar'a Verilen 1 Eylül 1334 Tarihli Nakil İlmuhaberi

  TLSold
 • Maarif Vekaleti Üsküdar Ayazma 5 Dersaneli Üsküdar 20. İlk Mekteb Tasdiknamesi, Salih Efendi Oğlu İbrahim Edhem Efendi, 8 Haziran 1927, Diploma

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Maarif Vekaleti Üsküdar Ayazma 5 Dersaneli Üsküdar 20. İlk Mekteb Tasdiknamesi, Salih Efendi Oğlu İbrahim Edhem Efendi, 8 Haziran 1927, Diploma

  TLSold
 • B.E.G.M. Türkiye Atletizm Federasyonu Diploması, Erdoğan Adaş'a Ait 110 Metre Engellide 1. Karşılığı Verilmiş, 1947 Tarihli

  Lot No: 7

  Lot: 7

  B.E.G.M. Türkiye Atletizm Federasyonu Diploması, Erdoğan Adaş'a Ait 110 Metre Engellide 1. Karşılığı Verilmiş, 1947 Tarihli

  TLSold
 • Askeri, Yedek Subay Okulu Topçu Sınıfı Diploması, 1944 Tarihli, Kat İzi Yırtıkları Mevcuttur.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Askeri, Yedek Subay Okulu Topçu Sınıfı Diploması, 1944 Tarihli, Kat İzi Yırtıkları Mevcuttur.

  TLSold
 • Askeri, TopçuYd. Atğm. Melih Göktan'a VerilenTopçu Okulunu İyi Derece ile Bitirme Vesikası, Diploma, 1951

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Askeri, TopçuYd. Atğm. Melih Göktan'a VerilenTopçu Okulunu İyi Derece ile Bitirme Vesikası, Diploma, 1951

  TLSold
 • Sultani Mektebi Tali (Orta) Kısmına Mahsus Tasdikname, Mehmed Şemeddin Efendi'ye Ait, 1336,

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Sultani Mektebi Tali (Orta) Kısmına Mahsus Tasdikname, Mehmed Şemeddin Efendi'ye Ait, 1336,

  TLSold
 • Bursa Redif Taburu Binbaşılığına Tayin Buyurulan Zatın Hasta Olduğu ve Merkeze Tayin İstediğine Dair Doküman, 8 Mayıs 1311

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Bursa Redif Taburu Binbaşılığına Tayin Buyurulan Zatın Hasta Olduğu ve Merkeze Tayin İstediğine Dair Doküman, 8 Mayıs 1311

  TLSold
 • Denizcilik Bankası TAO. Antetli Su Satış Makbuzu, Arkası Tamirli, 1967 Tarihli

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Denizcilik Bankası TAO. Antetli Su Satış Makbuzu, Arkası Tamirli, 1967 Tarihli

  TLSold
 • Compagnie des Eaux de Scutari et Kadikeuy, Üsküdar Kadıköy Su Şirketi Antetli Fatura, 1922 Tarihli

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Compagnie des Eaux de Scutari et Kadikeuy, Üsküdar Kadıköy Su Şirketi Antetli Fatura, 1922 Tarihli

  TLSold
 • Canik Evkaf MemurluğunaYazılan Samsun'dan Bafra'ya MesafeninHararatı Hakkında Osmanlıca Belge, 14 Mart 1333-Haliyle

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Canik Evkaf MemurluğunaYazılan Samsun'dan Bafra'ya MesafeninHararatı Hakkında Osmanlıca Belge, 14 Mart 1333-Haliyle

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, İstanbul Kadıköy Özel Ticaret Koleji Diploması, H. Osman Karayaka'ya Ait 1967-1968 Ders Yılı, İstanbul Beşinci Noterliği Damgalı

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Eğitim Tarihi, İstanbul Kadıköy Özel Ticaret Koleji Diploması, H. Osman Karayaka'ya Ait 1967-1968 Ders Yılı, İstanbul Beşinci Noterliği Damgalı

  TLSold
 • Osmanlıca zirai Sergisi Konulu Memalik-i Osmaniye duahanları Konulu Doküman, Tütün Ekimi Konulu

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Osmanlıca zirai Sergisi Konulu Memalik-i Osmaniye duahanları Konulu Doküman, Tütün Ekimi Konulu

  TLSold
 • Meg. Frenkyan müteahhit Antetli 1930 Tarihli Tekstil Ticaretinde Sahtekarlık Konulu İhtarname

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Meg. Frenkyan müteahhit Antetli 1930 Tarihli Tekstil Ticaretinde Sahtekarlık Konulu İhtarname

  TLSold
 • Bulgarca Yazılı ve Pullu Değişik Doküman

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Bulgarca Yazılı ve Pullu Değişik Doküman

  TLSold
 • Osmanlıca Ferd Halinde Olanlara Mahsus Doküman Osmanlıca Antetli ve Damgalı, Arkası Tayyare Cemiyeti Yardım Pullu, 1927

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Osmanlıca Ferd Halinde Olanlara Mahsus Doküman Osmanlıca Antetli ve Damgalı, Arkası Tayyare Cemiyeti Yardım Pullu, 1927

  TLSold
 • Üsküdar Sultanisi Tarafından Müteveffa Muhiyiddin Bey'in Mahdumu Arif hikmet bey'e Verilen Künye ve Kayıt İlmuhaberi, 3 Eylül 1332

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Üsküdar Sultanisi Tarafından Müteveffa Muhiyiddin Bey'in Mahdumu Arif hikmet bey'e Verilen Künye ve Kayıt İlmuhaberi, 3 Eylül 1332

  TLSold
 • TC Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Galata. .. Gümrüğü Antetli Romanyadan Gelen Vapur ile Beyan Edilmeyen Eşyanın Müsaderesi Konulu Hukuki Doküman

  Lot No: 21

  Lot: 21

  TC Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Galata. .. Gümrüğü Antetli Romanyadan Gelen Vapur ile Beyan Edilmeyen Eşyanın Müsaderesi Konulu Hukuki Doküman

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Üsküdar Erkek Lisesi İptidai Kısım Talebesine Mahsus Nakil İlmuhaberi, 1926-1925 Ders Yılı

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Eğitim Tarihi, Üsküdar Erkek Lisesi İptidai Kısım Talebesine Mahsus Nakil İlmuhaberi, 1926-1925 Ders Yılı

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti 2nci Daire Umum Müdürlüğü 1nci Şube, Ankara 1930 Tarihli Münire Hanım'a Yugoslavya Hükümeti Tarafından İstimlak Edilmiş Arsası Konulu Doküman

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti 2nci Daire Umum Müdürlüğü 1nci Şube, Ankara 1930 Tarihli Münire Hanım'a Yugoslavya Hükümeti Tarafından İstimlak Edilmiş Arsası Konulu Doküman

  TLSold
 • M. Amine Falah 2 Lisan Antetli Arapça Yazılı Doküman, 1347 Tarihli, İskenderun

  Lot No: 24

  Lot: 24

  M. Amine Falah 2 Lisan Antetli Arapça Yazılı Doküman, 1347 Tarihli, İskenderun

  TLSold
 • Kabadayı zade Hüseyin Antalya, İdhalat İhracat, Meyan Kökü Antetli 1929 Tarihli Osmanlıca evrak

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Kabadayı zade Hüseyin Antalya, İdhalat İhracat, Meyan Kökü Antetli 1929 Tarihli Osmanlıca evrak

  TLSold
 • Osmanlı doküman, Tebdili mekan ve vukuat ilmuhaberi, 1337

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Osmanlı doküman, Tebdili mekan ve vukuat ilmuhaberi, 1337

  TLSold
 • Societe Italiana per Esportazione in Turchia antetli Genova Ajansı Tarafından Kesilmiş 1909 Tarihli Doküman

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Societe Italiana per Esportazione in Turchia antetli Genova Ajansı Tarafından Kesilmiş 1909 Tarihli Doküman

  TLSold
 • İstanbul İtalyan Elçiliği Damgalı Doküman

  Lot No: 28

  Lot: 28

  İstanbul İtalyan Elçiliği Damgalı Doküman

  TLSold
 • Mamurat'ül Aziz'de Musa Ağanın Kerimesine Ait Çeyiz Defteri

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Mamurat'ül Aziz'de Musa Ağanın Kerimesine Ait Çeyiz Defteri

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Üsküdar Sultani Mektebi Tali Kısmından 21 Haziran 1339'da ayrılan Raşid Müfhim Bey'e Ait Tasdikname

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Eğitim Tarihi, Üsküdar Sultani Mektebi Tali Kısmından 21 Haziran 1339'da ayrılan Raşid Müfhim Bey'e Ait Tasdikname

  TLSold
 • Selim Giray Hanın Çatalcada Yaptırdığı Evin Özellikleri Hakkında Yazılmış Değişik Doküman

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Selim Giray Hanın Çatalcada Yaptırdığı Evin Özellikleri Hakkında Yazılmış Değişik Doküman

  TLSold
 • Osmanlıca Dersaadet Emlak Vergisi Konulu Doküman, Arkası Bol Fiskalli, 1315 Tarihli

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Osmanlıca Dersaadet Emlak Vergisi Konulu Doküman, Arkası Bol Fiskalli, 1315 Tarihli

  TLSold
 • Düyun-ı Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi Pöstekiler resm-i eda tezkeresi, 1336 Tarihli

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Düyun-ı Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi Pöstekiler resm-i eda tezkeresi, 1336 Tarihli

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Üsküdar Sultani Mektebi Mehmed Emin Efendi'ye Verilen 21 Kanunisani 1337Tarihli Tasdikname

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Eğitim Tarihi, Üsküdar Sultani Mektebi Mehmed Emin Efendi'ye Verilen 21 Kanunisani 1337Tarihli Tasdikname

  TLSold
 • Üsküdar Mektebi Sultanisine Kayd Olan Mehmed Şemseddin Efendi'ye Ait Künye Bilgileri

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Üsküdar Mektebi Sultanisine Kayd Olan Mehmed Şemseddin Efendi'ye Ait Künye Bilgileri

  TLSold
 • Hazine-i Maliye Soğuk Damgalı Osmanlı Fiskal Pullu Finans Dokümanı, Değerli Kağıt

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Hazine-i Maliye Soğuk Damgalı Osmanlı Fiskal Pullu Finans Dokümanı, Değerli Kağıt

  TLSold
 • Hazine-i Maliye Soğuk Damgalı Osmanlı Fiskal Pullu Finans Dokümanı, Değerli Kağıt

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Hazine-i Maliye Soğuk Damgalı Osmanlı Fiskal Pullu Finans Dokümanı, Değerli Kağıt

  TLSold
 • Hazine-i Maliye Soğuk Damgalı Osmanlı Fiskal Pullu Finans Dokümanı, Değerli Kağıt

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Hazine-i Maliye Soğuk Damgalı Osmanlı Fiskal Pullu Finans Dokümanı, Değerli Kağıt

  TLSold
 • Hazine-i Maliye Soğuk Damgalı Osmanlı Fiskal Pullu Finans Dokümanı, Değerli Kağıt

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Hazine-i Maliye Soğuk Damgalı Osmanlı Fiskal Pullu Finans Dokümanı, Değerli Kağıt

  TLSold
 • Balkanfila II İstanbul 66 Balkan Memleketleri Posta Pulu Sergisi, Folklor ve Kostüm Koleksiyonu Teşhirinden Ötürü Orhan Konyar'a Takdim Edilen Diploma, Islak İmzalı

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Balkanfila II İstanbul 66 Balkan Memleketleri Posta Pulu Sergisi, Folklor ve Kostüm Koleksiyonu Teşhirinden Ötürü Orhan Konyar'a Takdim Edilen Diploma, Islak İmzalı

  TLSold
 • Aksaray Kızıl Minare Mahallesi Antetli Osmanlıca Bol Damgalı Doküman

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Aksaray Kızıl Minare Mahallesi Antetli Osmanlıca Bol Damgalı Doküman

  TLSold
 • osmanlıca terfi nişân evrakı -Ali efendinin şura-yı devlet muavinliğinden şura-yı devlet 1.sınıf a'zalığına terfi edildiğine dair osmanlıca terfi' nişânı

  Lot No: 42

  Lot: 42

  osmanlıca terfi nişân evrakı -Ali efendinin şura-yı devlet muavinliğinden şura-yı devlet 1.sınıf a'zalığına terfi edildiğine dair osmanlıca terfi' nişânı

  TLSold
 • Osmanlıca Tasdiknâme -1 Ağustos 1927 tarihli Üsküdar Erkek Lisesi öğrencilerinden Salim Raşid Efendi'ye ait Osmanlıca tasdiknâme örneği

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Osmanlıca Tasdiknâme -1 Ağustos 1927 tarihli Üsküdar Erkek Lisesi öğrencilerinden Salim Raşid Efendi'ye ait Osmanlıca tasdiknâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Tasdiknâme -21 Kanun-i sâni 1926 tarihli Üsküdar Erkek Lisesi öğrencilerinden İbrahim Siracüddin Efendi'ye ait Osmanlıca tasdiknâme örneği

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Osmanlıca Tasdiknâme -21 Kanun-i sâni 1926 tarihli Üsküdar Erkek Lisesi öğrencilerinden İbrahim Siracüddin Efendi'ye ait Osmanlıca tasdiknâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca erzak cetveli (listeli)-Perakende senet ile satışı gerçekleştirilen Mirliva iskender efendiye takdim edilmiş Osmanlıca erzak listesi örneği

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Osmanlıca erzak cetveli (listeli)-Perakende senet ile satışı gerçekleştirilen Mirliva iskender efendiye takdim edilmiş Osmanlıca erzak listesi örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Tasdiknâme -1336 tarihli İstanbul Mekteb-i Sultâni öğrencilerinden Hüseyin Abdülmücahid Efendiye ait Osmanlıca tasdiknâme örneği

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Osmanlıca Tasdiknâme -1336 tarihli İstanbul Mekteb-i Sultâni öğrencilerinden Hüseyin Abdülmücahid Efendiye ait Osmanlıca tasdiknâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca vekalet senedi -1926 tarihine ait Osmanlıca Vekalet sened-i resmisi

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Osmanlıca vekalet senedi -1926 tarihine ait Osmanlıca Vekalet sened-i resmisi

  TLSold
 • Osmanlıca Muamele evrakı -1319 tarihli Memalik-i osmaniye reji idaresi antetli duhân(sigara) üretimi hususunda kaleme alınmış muamele evrakı

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Osmanlıca Muamele evrakı -1319 tarihli Memalik-i osmaniye reji idaresi antetli duhân(sigara) üretimi hususunda kaleme alınmış muamele evrakı

  TLSold
 • Osmanlıca doküman-1321 tarihli Kabadayızade hüseyin (Antalya) antetli el yazısı ile kaleme alınmış osmanlıca doküman

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Osmanlıca doküman-1321 tarihli Kabadayızade hüseyin (Antalya) antetli el yazısı ile kaleme alınmış osmanlıca doküman

  TLSold
 • Osmanlıca Beyanat -1928 tarihli İsan Laybodiç efendinin biraderi ile birlikte babalarından kendilerine intikal eden menkul gayri menkul mallar ve nakit paraları ile ilgili kaleme aldıkları beyanat örneği

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Osmanlıca Beyanat -1928 tarihli İsan Laybodiç efendinin biraderi ile birlikte babalarından kendilerine intikal eden menkul gayri menkul mallar ve nakit paraları ile ilgili kaleme aldıkları beyanat örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Katib-i adli -1340 tarihli T.C Antalya katib-i adilliği antetli düzenlenmiş Osmanlıca kâtib-i adli evrâkı

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Osmanlıca Katib-i adli -1340 tarihli T.C Antalya katib-i adilliği antetli düzenlenmiş Osmanlıca kâtib-i adli evrâkı

  TLSold
 • Osmanlıca terfi nişân evrakı -Şehbender vekili Hikmet efendinin vazifesi hususunda göstermiş olduğu üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı memuriyet derecesinin terfisi hususunda yazılmış kalem-i hümâyun damgalı Osmanlıca rütbe nişânı

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Osmanlıca terfi nişân evrakı -Şehbender vekili Hikmet efendinin vazifesi hususunda göstermiş olduğu üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı memuriyet derecesinin terfisi hususunda yazılmış kalem-i hümâyun damgalı Osmanlıca rütbe nişânı

  TLSold
 • Osmanlıca Vakıf evrakı -1276 tarihli Osmanlıca hazine-i evkaf-ı hümayun temessükünün yazıldığı Osmanlıca varaka

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Osmanlıca Vakıf evrakı -1276 tarihli Osmanlıca hazine-i evkaf-ı hümayun temessükünün yazıldığı Osmanlıca varaka

  TLSold
 • Osmanlıca Vakıf evrakı -1218 tarihli Kösem Sinan vakfına ait kaleme alınmış Osmanlıca vakıf evrakı

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Osmanlıca Vakıf evrakı -1218 tarihli Kösem Sinan vakfına ait kaleme alınmış Osmanlıca vakıf evrakı

  TLSold
 • Osmanlıca defter -1330 tarihli muhallefât-ı umumiye kassamlığına ait bir aded osmanlıca miras defteri örneği

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Osmanlıca defter -1330 tarihli muhallefât-ı umumiye kassamlığına ait bir aded osmanlıca miras defteri örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Vekaletname -1923 tarihli muamele tahririne mahsus kaleme alınmış bir aded Osmanlıca vekaletnâme örneği

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Osmanlıca Vekaletname -1923 tarihli muamele tahririne mahsus kaleme alınmış bir aded Osmanlıca vekaletnâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca protestonâme -1309 tarihli bir aded kaleme alınmış osmanlıca protestonâme örneği

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Osmanlıca protestonâme -1309 tarihli bir aded kaleme alınmış osmanlıca protestonâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca cetvel -1309 tarihli osmanlıca birinci sınıftan ikinci sınıfa geçiş için düzenlenmiş içerisinde ders ve notların yer aldığı şahsa özel ders ve not defteri

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Osmanlıca cetvel -1309 tarihli osmanlıca birinci sınıftan ikinci sınıfa geçiş için düzenlenmiş içerisinde ders ve notların yer aldığı şahsa özel ders ve not defteri

  TLSold
 • Osmanlıca makbuz -1332 senesine ait temizlik vergisinin ödemesinin yapıldığına dair belediye tarafından verilen ödendi makbuzu örneği

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Osmanlıca makbuz -1332 senesine ait temizlik vergisinin ödemesinin yapıldığına dair belediye tarafından verilen ödendi makbuzu örneği

  TLSold
 • Osmanlıca vekaletnâme -1341 tarihli T.C beyoğlu katib-i adli dairesi antetli bir kıta vekaletnâme örneği

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Osmanlıca vekaletnâme -1341 tarihli T.C beyoğlu katib-i adli dairesi antetli bir kıta vekaletnâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Mukavelenâme -1928 tarihli T.C katib-i adli antetli Türk Tayyare Cemiyeti görsel pullu bir aded mukavelenâme örneği

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Osmanlıca Mukavelenâme -1928 tarihli T.C katib-i adli antetli Türk Tayyare Cemiyeti görsel pullu bir aded mukavelenâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Vekaletnâme -1340 tarihli Antalya katib-i adilli,ğince oluşturulmuş bir kıta hususi vekâletnâme örneği

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Osmanlıca Vekaletnâme -1340 tarihli Antalya katib-i adilli,ğince oluşturulmuş bir kıta hususi vekâletnâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca hesap cetveli -Hazine-i maliye kıymetli evrak idaresi soğuk damgalı bir aded müzayede ve münakasalardan icra edecek olan gelirlerin işleneceği hesap cetveli

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Osmanlıca hesap cetveli -Hazine-i maliye kıymetli evrak idaresi soğuk damgalı bir aded müzayede ve münakasalardan icra edecek olan gelirlerin işleneceği hesap cetveli

  TLSold
 • Osmanlıca cetvel -1335 tarihli kastamonu vilayeti vakıflar idaresine bağlı merkez çankırı livasına ait olan ilgili yıla ait harcamaların işlendiği hesap cetveli

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Osmanlıca cetvel -1335 tarihli kastamonu vilayeti vakıflar idaresine bağlı merkez çankırı livasına ait olan ilgili yıla ait harcamaların işlendiği hesap cetveli

  TLSold
 • Osmanlıca bedel defteri -Zabıtân sınıfına mahsus askerî ahvâli gösteren mali içerikli Osmanlıca bedel defteri

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Osmanlıca bedel defteri -Zabıtân sınıfına mahsus askerî ahvâli gösteren mali içerikli Osmanlıca bedel defteri

  TLSold
 • Türkçe sertifika -Alik Elçelik adına halk üniversitesi tarafından verilmiş sertifika

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Türkçe sertifika -Alik Elçelik adına halk üniversitesi tarafından verilmiş sertifika

  TLSold
 • Boş varak -Üzerinde şekilli filigran bulunan boş varak

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Boş varak -Üzerinde şekilli filigran bulunan boş varak

  TLSold
 • Osmanlıca Dilekçe -1339 tarihli Beyoğlu birinci katib-i adilliğine yazılmış olan Osmanlıca dilekçe örneği

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Osmanlıca Dilekçe -1339 tarihli Beyoğlu birinci katib-i adilliğine yazılmış olan Osmanlıca dilekçe örneği

  TLSold
 • Boş varak -Üzerinde şekilli filigran bulunan boş varak

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Boş varak -Üzerinde şekilli filigran bulunan boş varak

  TLSold
 • Osmanlıca Dilekçe -1340 tarihli Kastamonu'nun araç kazası müddeâ umumluğuna yazılmış üzerinde şahitlerin isim ve imzalarının bulunduğu Osmanlıca dilekçe

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Osmanlıca Dilekçe -1340 tarihli Kastamonu'nun araç kazası müddeâ umumluğuna yazılmış üzerinde şahitlerin isim ve imzalarının bulunduğu Osmanlıca dilekçe

  TLSold
 • Osmanlıca Bildiri -Çiftlik karyesinde imam oğlu kamil efendi'nin kerimesi ayşe hanım adına kaleme alınmış Osmanlıca i'lâm(Bildiri)

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Osmanlıca Bildiri -Çiftlik karyesinde imam oğlu kamil efendi'nin kerimesi ayşe hanım adına kaleme alınmış Osmanlıca i'lâm(Bildiri)

  TLSold
 • Osmanlıca Dilekçe -1328 tarihli Tarla hususunda kaleme alınmış Osmanlıca dilekçe örneği

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Osmanlıca Dilekçe -1328 tarihli Tarla hususunda kaleme alınmış Osmanlıca dilekçe örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Dilekçe -1338 tarihli Keten iplik karşılığında bankaya yapılacak olan ödeme hakkında Beyoğlu katib-i adilliğine verilmek suretiyle kaleme alınmış dilekçe örneği

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Osmanlıca Dilekçe -1338 tarihli Keten iplik karşılığında bankaya yapılacak olan ödeme hakkında Beyoğlu katib-i adilliğine verilmek suretiyle kaleme alınmış dilekçe örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Mukavelenâme -1336 tarihli Osmanlıca vekaletnâme örneği

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Osmanlıca Mukavelenâme -1336 tarihli Osmanlıca vekaletnâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca i'lâm-1318 tarihine ait beyoğlu bidayet mahkemesi ikinci hukuk dairesine verilen çift lisan bildiri örneği

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Osmanlıca i'lâm-1318 tarihine ait beyoğlu bidayet mahkemesi ikinci hukuk dairesine verilen çift lisan bildiri örneği

  TLSold
 • Osmanlıca rapor -1335 tarihli Dava vekili Kıbrıslı Hasan Celal antetli Adana tebaasının satmış olduğu yünler hakkında Doyce Bank ile gerçekleştirilen 231 osmanlı liralık işlem hakkında beyoğlu katibi adilliğine yazılmış dilekçe örneği

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Osmanlıca rapor -1335 tarihli Dava vekili Kıbrıslı Hasan Celal antetli Adana tebaasının satmış olduğu yünler hakkında Doyce Bank ile gerçekleştirilen 231 osmanlı liralık işlem hakkında beyoğlu katibi adilliğine yazılmış dilekçe örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Dilekçe -1335 tarihli Dava vekili Kıbrıslı Hasan Celal antetli Adana tebaasının satmış olduğu yünler hakkında Doyce Bank ile gerçekleştirilen 231 osmanlı liralık işlem hakkında beyoğlu katibi adilliğine yazılmış dilekçe örneği

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Osmanlıca Dilekçe -1335 tarihli Dava vekili Kıbrıslı Hasan Celal antetli Adana tebaasının satmış olduğu yünler hakkında Doyce Bank ile gerçekleştirilen 231 osmanlı liralık işlem hakkında beyoğlu katibi adilliğine yazılmış dilekçe örneği

  TLSold
 • Osmanlıca ibtal dilekçesi -1334 tarihli adı geçen şahsın babasının vefat etmesi sebebiyle sipariş ve muamelenin annesi adına devam etmesi hususunda İkinci kuvve-i mertebe levazım riyasetine yazılmış iptal dilekçesi

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Osmanlıca ibtal dilekçesi -1334 tarihli adı geçen şahsın babasının vefat etmesi sebebiyle sipariş ve muamelenin annesi adına devam etmesi hususunda İkinci kuvve-i mertebe levazım riyasetine yazılmış iptal dilekçesi

  TLSold
 • Osmanlıca ilmühaber -1314 tarihli sefâret-i devlet-i ingiltere antetli küçükçekmece mahallesi ayastefanos sokağında 74 numaralı hane adına düzenlenmiş Osmanlıca Kayıt ilmühaberi

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Osmanlıca ilmühaber -1314 tarihli sefâret-i devlet-i ingiltere antetli küçükçekmece mahallesi ayastefanos sokağında 74 numaralı hane adına düzenlenmiş Osmanlıca Kayıt ilmühaberi

  TLSold
 • Boş varak -filigranlı boş varak

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Boş varak -filigranlı boş varak

  TLSold
 • Osmanlıca Vekaletnâme -1926 tarihli Osmanlıca vekaletnâme örneği

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Osmanlıca Vekaletnâme -1926 tarihli Osmanlıca vekaletnâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca taahhüdnâme -1928 tarihli T.C katib-i adli dairesi antetli bir aded Osmanlıca taahhüdnâme örneği

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Osmanlıca taahhüdnâme -1928 tarihli T.C katib-i adli dairesi antetli bir aded Osmanlıca taahhüdnâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca ilmühaber -1916 tarihine ait muharrem isimli çocuğun velâdet(doğum) evrakı

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Osmanlıca ilmühaber -1916 tarihine ait muharrem isimli çocuğun velâdet(doğum) evrakı

  TLSold
 • Osmanlıca Tasdiknâme -Üsküdar merkez rüşdisinden mezun ibrahim ethem efendiye ait 27 eylül 1337 tarihli tasdiknâme örneği

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Osmanlıca Tasdiknâme -Üsküdar merkez rüşdisinden mezun ibrahim ethem efendiye ait 27 eylül 1337 tarihli tasdiknâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Tasdiknâme -Üsküdar mekteb-i sultanisinden mehmet efediye verilen 1330 tarihli Osmanlıca tasdiknâme örneği

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Osmanlıca Tasdiknâme -Üsküdar mekteb-i sultanisinden mehmet efediye verilen 1330 tarihli Osmanlıca tasdiknâme örneği

  TLSold
 • Çavuş diploması -Osman Karakaya isimli askere ait 1974 tarihli bir aded çavuş diploması örneği

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Çavuş diploması -Osman Karakaya isimli askere ait 1974 tarihli bir aded çavuş diploması örneği

  TLSold
 • Askeri diploma -1948 tarihli Emirhan Gülbaran'a verilmiş olan Subay Okulu diploması

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Askeri diploma -1948 tarihli Emirhan Gülbaran'a verilmiş olan Subay Okulu diploması

  TLSold
 • Osmanlıca Alındı(makbuz) sened belgesi -1330 tarihli kasım bey camii minare inşaatında 10 gün çalışan işçinin maaşını ali efendiden aldığına dair vermiş olduğu kabz beyanatı

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Osmanlıca Alındı(makbuz) sened belgesi -1330 tarihli kasım bey camii minare inşaatında 10 gün çalışan işçinin maaşını ali efendiden aldığına dair vermiş olduğu kabz beyanatı

  TLSold
 • Osmanlıca Vekaletnâme -T.Cantalya katib-i adilliği antetli 1327 tarihli bir aded osmanlıca vekaletnâme örneği

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Osmanlıca Vekaletnâme -T.Cantalya katib-i adilliği antetli 1327 tarihli bir aded osmanlıca vekaletnâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca tescil evrakı -1340 tarihli İstanbul'da ticaret işi yapan esnafın alması gereken ticaret odasına kayıt sicil evrakı örneği

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Osmanlıca tescil evrakı -1340 tarihli İstanbul'da ticaret işi yapan esnafın alması gereken ticaret odasına kayıt sicil evrakı örneği

  TLSold
 • Julius Berger Konsortium İstanbul Galata antetli, 7 Haziran 1932 Tarihli Beyoğlu İkinci Noterliği tarafından Tasdikli Kule Kapı Maliye Şubesi Adına Yazılı Evrak

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Julius Berger Konsortium İstanbul Galata antetli, 7 Haziran 1932 Tarihli Beyoğlu İkinci Noterliği tarafından Tasdikli Kule Kapı Maliye Şubesi Adına Yazılı Evrak

  TLSold
 • Osmanlıca karne-Talebelerin hal hareket kabiliyet anlama vs gibi birçok fiiliyatı hakkında bilgilerin yazılı olduğu Osmanlıca karne cüzdanı

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Osmanlıca karne-Talebelerin hal hareket kabiliyet anlama vs gibi birçok fiiliyatı hakkında bilgilerin yazılı olduğu Osmanlıca karne cüzdanı

  TLSold
 • Osmanlıca ilmühaber -İbtidai sınıf talebesine ait nakil ilmühaber örneği

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Osmanlıca ilmühaber -İbtidai sınıf talebesine ait nakil ilmühaber örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Dilekçe -1339 tarihli Galata'da mukim Pavlidi efendi adına yazılmış olan dilekçe örneği

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Osmanlıca Dilekçe -1339 tarihli Galata'da mukim Pavlidi efendi adına yazılmış olan dilekçe örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Vekaletnâme -1927 tarihli bir aded osmanlıca vekaletnâme örneği

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Osmanlıca Vekaletnâme -1927 tarihli bir aded osmanlıca vekaletnâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca vekaletnâme -1929 tarihli üzerinde vekil ve müvekkillerin resimlerinin bulunduğu bir aded Osmanlıca Vekaletnâme örneği

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Osmanlıca vekaletnâme -1929 tarihli üzerinde vekil ve müvekkillerin resimlerinin bulunduğu bir aded Osmanlıca Vekaletnâme örneği

  TLSold
 • Osmanlıca katib-i adli örneği -Galata'da mukim eski trabzon valisi muhammed efendinin kaleme aldığı katib-i adli örneği

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Osmanlıca katib-i adli örneği -Galata'da mukim eski trabzon valisi muhammed efendinin kaleme aldığı katib-i adli örneği

  TLSold
 • Bulgarca 1927 Tarihli Doküman, Ön ve arkasında Fiskaller Mevcuttur, Islak imzalı ve Bol Damgalı

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Bulgarca 1927 Tarihli Doküman, Ön ve arkasında Fiskaller Mevcuttur, Islak imzalı ve Bol Damgalı

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Cenova Muavinkonsolosluğu tarafından onanmış İtalyanca Doküman, Bol Fiskalli, 1930 Tarihli

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Türkiye Cumhuriyeti Cenova Muavinkonsolosluğu tarafından onanmış İtalyanca Doküman, Bol Fiskalli, 1930 Tarihli

  TLSold
 • Osmanlıca Dilekçe -1927 tarihli T.Cistanbul vilayeti tapu müdüriyeti antetli tapu müdürü imzalı Osmanlıca dilekçe örneği

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Osmanlıca Dilekçe -1927 tarihli T.Cistanbul vilayeti tapu müdüriyeti antetli tapu müdürü imzalı Osmanlıca dilekçe örneği

  TLSold
 • Osmanlıca Mukavelenâme -1316 tarihli istanbul sınırları içerisinde bulunan bir aded kahvehanenin satışı hususunda kaleme alınmış Osmanlıca sözleşme

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Osmanlıca Mukavelenâme -1316 tarihli istanbul sınırları içerisinde bulunan bir aded kahvehanenin satışı hususunda kaleme alınmış Osmanlıca sözleşme

  TLSold
 • Osmanlıca Miras hukuku -1339 tarihli istanbul kasımpaşada mukim olan zatın babasının vefatı ile birlikte nakil olan emval hakkında kassâm idaresine yazmış olduğu dilekçe örneği

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Osmanlıca Miras hukuku -1339 tarihli istanbul kasımpaşada mukim olan zatın babasının vefatı ile birlikte nakil olan emval hakkında kassâm idaresine yazmış olduğu dilekçe örneği

  TLSold