Osmanlıca Mukavelenâme

1336 tarihli Osmanlıca vekaletnâme örneği