Osmanlıca Mukavelenâme

1316 tarihli istanbul sınırları içerisinde bulunan bir aded kahvehanenin satışı hususunda kaleme alınmış Osmanlıca sözleşme