Osmanlıca Miras hukuku

1339 tarihli istanbul kasımpaşada mukim olan zatın babasının vefatı ile birlikte nakil olan emval hakkında kassâm idaresine yazmış olduğu dilekçe örneği