Osmanlıca defter

1330 tarihli muhallefât-ı umumiye kassamlığına ait bir aded osmanlıca miras defteri örneği