Bulgarca 1927 Tarihli Doküman, Ön ve arkasında Fiskaller Mevcuttur, Islak imzalı ve Bol Damgalı