osmanlıca terfi nişân evrakı

Ali efendinin şura-yı devlet muavinliğinden şura-yı devlet 1.sınıf a'zalığına terfi edildiğine dair osmanlıca terfi' nişânı