Osmanlıca vekaletnâme

1341 tarihli T.C beyoğlu katib-i adli dairesi antetli bir kıta vekaletnâme örneği