Osmanlıca makbuz

1332 senesine ait temizlik vergisinin ödemesinin yapıldığına dair belediye tarafından verilen ödendi makbuzu örneği