Osmanlı doküman, Tebdili mekan ve vukuat ilmuhaberi, 1337