Osmanlıca Dilekçe

1340 tarihli Kastamonu'nun araç kazası müddeâ umumluğuna yazılmış üzerinde şahitlerin isim ve imzalarının bulunduğu Osmanlıca dilekçe