Düyun-ı Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi Pöstekiler resm-i eda tezkeresi, 1336 Tarihli