Osmanlıca Dersaadet Emlak Vergisi Konulu Doküman, Arkası Bol Fiskalli, 1315 Tarihli